PFU

PÆDAGOGISK FORSKNING OG UDVIKLING

Firmaet PFU er centreret om det videnskabelige studie af småbørnspædagogik som foretages af Ole Henrik Hansen. Med basis i mange års forskning tilbydes en række ydelser centreret omkring daginstitutioner og kommuner.

Background Image
forksning

Forskningsbaseret udvikling af pædagogisk praksis

Målstyret læring, Læringsledelse og forskningsinformeret praksisudvikling. Skab pædagogisk kompetenceløft på baggrund af kvalitetsbeskrivende data, indsamlet i de konkrete praksisfelter, der skal udvikles.
Læs mere
Background Image
Undersøgelse

Undersøgelse af pædagogisk kvalitet i dagtilbud

Kvalitet i dagtilbud kan bestemmes via dataindsamling. Der kan laves analyser, der bestemmer grundlaget for børns trivsel, læring og udvikling. 

Læs mere
Background Image
Udvikling

Udvikling af uddannelsestilbud.

Børns læring og udvikling skabes ikke mindst i dagtilbud. Dagtilbuddet har i den forstand en social mission. Det fordrer ledelse af menneskelige ressourcer, udvikling af organisationskultur og samarbejde med forældre, kolleger, forvaltning. Det fordrer evne til ledelse af pædagogiske forandringsprocesser i dagtilbud, at kunne skabe en lærende organisation, der kan rumme innovation og udvikling.
Læs mere
Background Image
Undervisning

Undervisning af ledere, personale og kommunale resursepersoner.

Vi ved at uddannelse og professionel udvikling skaber kvalitet for alle bøn. Skab målrettet uddannelse for alle faggrupper, praksisfelter og pædagogiske udfordringer.

Læs mere