Background Image

Forskningsbaseret udvikling af pædagogisk praksis

Hvorfor forskningsbaseret praksisudvikling?

  1. Pædagoger, ledere og forvaltninger skal tilrettelægge arbejdet efter lærings- og kompetencemål. Det forudsætter en professionel praksis på alle niveauer i dagtilbuddet.
  2. Den pædagogiske indsats skal baseres på forskningsbaseret viden om, hvad der virker. Det forudsætter, at forskningsbaseret viden bruges og er tilgængelig i en form, der umiddelbart kan omsættes til praksis.
  3. Kvalitetsløftet skal ske på grundlag af data om lærings- og udviklingsresultater i det enkelte dagtilbud. Det forudsætter, at børnenes læring og trivsel i det enkelte dagtilbud og på den enkelte stue gøres synlig for pædagoger og ledere.
  4. Forandringen skal bæres af en omfattende kompetenceudvikling for alle, der er tilknyttet dagtilbud. Det forudsætter, at der skal tilbydes efteruddannelse og udvikling på en måde, som understøtter de opstillede mål og samtidig er koblet direkte til den pædagogiske praksis, og som kan bruges til at takle de udfordringer, den enkelte pædagog og leder står med.

Alt dette forudsætter en grundlæggende forandring af den måde, vi arbejder i dagtilbud – for alle ansatte: pædagoger, ledere og skoleforvaltning. Derved understøtter man en sammenhængende, vidensbaseret og målstyret indsats fra børnene starter i dagtilbud til de forlader folkeskolen. 

Background Image

Vil du høre mere om forskningsbaseret praksisudvikling?

Kontakt os på info@pfu.dk