Background Image

Undervisning af ledere, personale og kommunale resursepersoner

Undervisning

Børns læring og udvikling skabes ikke mindst i dagtilbud

Dagtilbuddet har i den forstand en social mission. Det fordrer ledelse af menneskelige ressourcer, udvikling af organisationskultur og samarbejde med forældre, kolleger, forvaltning. Det fordrer evne til ledelse af pædagogiske forandringsprocesser i dagtilbud, at kunne skabe en lærende organisation, der kan rumme innovation og udvikling.

Lederværksteder

God ledelse i dagtilbud er afgørende for at udvikle og sikre høj kvalitet i alle dagtilbud. Udviklingen mod større dagtilbud kræver øget viden om ledelse og administration, og evne til at lede kompetente medarbejdere, og opbygge gode relationer med forældre og omgivelser.

Dagtilbudssektoren er under forandring og udvikler sig i takt med andre uddannelsesinstitutioner. Lederuddannelse er derfor vigtigt for den videre udvikling af både sektor og det enkelte dagtilbud. Dette skal også ses i sammenhæng med en tilsvarende international udvikling.

Dagtilbud er blevet en vigtig investeringsarena for myndighederne, og det skal være i stand til at udvikle sig og ændre sig alt efter samfundets behov og udvikling. Meget forskelligartede ledelsesopgaver, en række forskellige krav og for lidt lederuddannelse, er ofte hverdagen for ledere i børnehaver.

Vi tilbyder kompetenceløft for ledere med fokus på at udvikle deres eget lederskab gennem kompetenceudvikling af viden, færdigheder og holdninger.

Lederværkstedet er et forum der afvikles for dagtilbudsledere, hvor der på baggrund af videnskabeliggjort viden arbejdes med: A Pædagogiskledelse B: Forskningsinformeret, målstyret ledelse C: Strategisk ledelse.

Der vil blive: 

  1. Opstillet mål for den enkelte institution og for alle institutioner
  2. Planlagt langsigtede strategier
  3. Diskuteret pædagogiske dilemmaer og upopulære strategier
  4. Diskuteret ledelsesmæssige dilemmaer og upopulære
  5. Udarbejdet eksempler på fyldige læreplansarbejder, for hver enkelt institution.

I værkstedet skal lederne opnå øgede kundskaber og kompetencer til ledelse og stadig udvikling af dagtilbuddet. Ønsket i værkstedet er at opnå et ledelsesmæssigt fællesskab og en platform for at modvirke ledelsesmæssig afmagt, og styrke den nødvendige forandringsvilje. 

Målgruppen er både nuværende og fremtidige ledere i kommunens dagtilbud.

I værkstedet skal lederne opnå øgede kundskaber og kompetencer til ledelse og stadig udvikling af dagtilbuddet. Ønsket i værkstedet er at opnå et ledelsesmæssigt fællesskab og en platform for at modvirke ledelsesmæssig afmagt, og styrke den nødvendige forandringsvilje. Målgruppen er både nuværende og fremtidige ledere i kommunens dagtilbud.

Målet er at forbedre og øge dagtilbuddenes ledelseskapacitet. I værkstedet får deltagerene en bred indføring i de vigtigste temaer indenfor dagtilbudsledelse. Dette skal bidrage til at: - Styrke børns trivsel, læring og udvikling

Mål og fokus

Om ledelse og kvalitet i dagtilbud kan siges; Ledelse skal udføres i spændingsfeltet mellem de forventninger og krav der er til børn, højt kvalificerede medarbejdere, forældre og forvaltning, med høje krav til uddannelse og deres egne værdier. 

Ledelsesløft baseres på de udfordringer ledere i danske dagtilbud står over for. Kurser baserer sig på dialogbaserede samtaler med de kommende kursister og forvaltning, og de vil have fokus på at forbedre kvaliteten af dagtilbud og give ledere tro på sig selv i deres lederroller. 

Målet er, at de kan være læringsledere i en målstyret pædagogisk organisation. Kompetenceløft vil gøre kursisterne i stand til at arbejde systematisk med sin egen lederrolle. Dette indebærer overvejelser om ledere som personalechef, pædagogisk vejleder og ansvarlig for børnenes læring. Der anvendes anvende forskningsbaseret viden som grundlag for effektiv og målrettet ledelse i relation til udfordringerne i at forbedre barnets udvikling og læring.

Interesseret i at høre mere om undervisning?

Så kontakt os på info@pfu.dk